ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το Δημοτικό Σχολείο της Απολλωνίας

Το 1829 ιδρύθηκε και το 1832 εγκαινιάστηκε το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Αγίου Αρτεμίου, που ήταν σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης,στο οποίο εφαρμοζόταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος ,σύμφωνα με την οποία οι μαθητές δίδασκαν "αλλήλους". Οι ικανότεροι μαθητές, οι "πρωτόσχολοι", χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία και την άσκηση των λιγότερο προχωρημένων μαθητών και για την τήρηση της τάξης κατά τις ώρες εργασίας του σχολείου, λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού αλλά και της οικονομικής αδυναμίας των δήμων να πληρώνουν τότε δασκάλους.

To διδακτήριο του αλληλοδιδακτικού σχολείου ανεγέρθηκε σε οικόπεδο που παραχώρησε το μονύδριο του Αγίου Αρτεμίου, μετόχιο και αυτό της Μονής Σίμωνος Πέτρας, κτισμένο από το Σίφνιο ιερομόναχο Ιερεμία Ορφανό το 1629.Τα έξοδα της ανέγερσης κάλυψαν φιλομαθείς κάτοικοι των χωριών της Σίφνου, ενώ το μοναστήρι του Αγίου Αρτεμίου ενίσχυσε την προσπάθεια με διακόσια γρόσια. Το σχολείο αυτό από το 1836 μετονομάστηκε σε δημοτικό σχολείο το γνωστό ως σχολείο του Αγίου Αρτεμίου και λειτούργησε επί ένα και πλέον αιώνα (1832-1935),οπότε μεταστεγάστηκε στο νεόδμητο τότε διδακτήριο που χτίστηκε με συνδρομή του Συνδέσμου Σιφνίων και σε οικόπεδο της διαλυμένης μονής του Προφήτη Ηλία, το οποίο περιήλθε στο Μοναστήρι της Βρύσης που το παραχώρησε για το σκοπό αυτόν.

Πριν από την ενοποίηση των δημοτικών σχολείων των θηλέων (παρθεναγωγείων) και των αρρένων (αρρεναγωγείων) το 1929,σύμφωνα με πληροφορίες της κ.Μαρίας Μωραϊτου και της κ.Ευαγγελίας Τσιλιμπουνίδου,το μονοτάξιο Σχολείο Θηλέων της Απολλωνίας στεγαζόταν στη "Λεμονιά",όπου σήμερα το σπίτι της Ευτέρπης Αρμελινιού, υπό τη διεύθυνση της δασκάλας Ευγενίας Σταματοπούλου. Στη συνέχεια το Σχολείο ως διτάξιο μεταστεγάστηκε στο σπίτι των αδελφών Πολύμνιας και Ουρανίας Ραφελέτου, σήμερα ιδιοκτησίας των κληρονόμων του Αιγυπτιώτη Δημ. Κωνσταντινίδη, με δασκάλες την Ευγενία Σταματοπούλου και τη Μαγδαληνή (Μαντέ) Ζερβού.

Το Δημ.Σχολείο της Απολλωνίας λειτούργησε στο διδακτήριο του στην είσοδο της Καταβατής επί 53 χρόνια (1935-1988), μέχρι τον Οκτώβριο του 1988, και ύστερα από αναγκαστική τρίχρονη σύμπτυξη και συστέγαση με το Γυμνάσιο-Λύκειο Σίφνου εγκαταστάθηκε οριστικά στο νεόδμητο σύγχρονο διδακτήριό του, που ανεγέρθηκε σε γειτονικό οικόπεδο, το Σεπτέμβριο του 1992.

Το διδακτήριο του Αγίου Αρτεμίου στη συνέχεια, μετά την εγκατάλειψή του (1935), στέγασε για λίγο τη σχολή αργαλειών και, πριν από την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σίφνου στο Κάστρο, τα αρχαιολογικά ευρήματα της Σίφνου. Το 1966,με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, παραχωρήθηκε από τη Σχολική Εφορεία του Δημ.Σχολείου Απολλωνίας στο Γυμνάσιο και το 1969 με εισφορές παλαιών μαθητών ,που κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, και με συμμετοχή του Δημοσίου ανακαινίστηκε, επειδή ήταν επικίνδυνα ετοιμόρροπο. Το Σχολείο του Αγίου Αρτεμίου έως το Σεπτέμβριο 1988 στέγαζε δύο τάξεις του Γυμνασίου -Λυκείου Σίφνου και από το 1999 στεγάζει την πλούσια και άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη της Σίφνου.

Την 1-9-1996 το Δημοτικό Σχολείο Απολλωνίας συνενώθηκε με τα Δημοτικά Σχολεία Αρτεμώνα και Καμαρών σε ένα 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Οι υπηρετούντες τότε δάσκαλοι Αποστολία Γεωργαρή και Σωτήριος Κολεμένος εντάχθηκαν στη δύναμη του νεοσύστατου Δημοτικού Σχολείου Σίφνου.

Διευθυντές του Δημοτικού Σχολείου Απολλωνίας

 1. 1956 Ελένη Μπελτράν
 2. 1956 Λεωνίδας Καραλέκας
 3. 1966 Παναγιώτης Αντωνόπουλος
 4. 1970-1971 Νικόλαος Καλαμάρης
 5. 1971-1972 Κωνσταντίνος Θεοδώρου
 6. 1972-1973 Κωνσταντίνος Θεοδώρου
 7. 1973-1976 Ειρήνη Δηλαβεράκη
 8. 1976-1980 Κατίνα Βασιλείου
 9. 1980-1984 Αστρινός Βενιανάκης
 10. 1984-1992 Κατίνα Βασιλείου
 11. 1992-1996 Αποστολία Γεωργαρή


Δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Απολλωνίας

 1. Αθανασίου Σπυρίδων 1974-1976
 2. Αναστασίου Αλεξάνδρα 1954
 3. Ανδρεάδης Θεόφιλος 18-1-1993 έως 21-6-1993 (αναπληρωτής)
 4. Βασιλείου Kατίνα σύζυγος Ευαγγέλου Κόμη 1971 έως 1992
 5. Βενιανάκης Αστρινός 1977-1984
 6. Βουκάκη Μαργαρίτα σχ. έτος 1990-1991
 7. Βρεττός Γεώργιος 1976-1977
 8. Γερογιάννη Κωνσταντίνα 5-10-1992 έως 8-10-1992 (αναπληρώτρια)
 9. Γεωργαρή Αποστολία 1982 έως 1996
 10. Δημητροπούλου Κων/να (αναπληρώτρια)
 11. Ζούλη (Μπελτράν) Μαρία 1956-1965
 12. Ιατρούδης Χρήστος 6-3-1992 έως 21-6-1992 (αναπληρωτής)
 13. Καραλέκας Λεωνίδας 1954-1956
 14. Καραπανάγος Γεώργιος 1954-1956
 15. Κολεμένος Σωτήριος 1994 έως 1996
 16. Λαμπρινού Φωτεινή σχ. έτος 1982-1983
 17. Λουίζου Μαρία 1980
 18. Λουκά Αντωνία 1960
 19. Μάμιδα Στυλιανή 1992 έως 1994
 20. Ντηνιακού Μαρία 1964
 21. Παγανέλλη Ευαγγελία 1989 (αναπληρώτρια)
 22. Παπαδημητρίου Καλλιρρόη σχ. έτος 1990-1991
 23. Παπάζογλου Νικόλαος σχ. έτος 1987-1988
 24. Παπαθανασίου Βαρβάρα σχ. έτος 1989-1990
 25. Παπουτσέλλης Ευστράτιος 1979-80
 26. Πετράκης Ηλίας 1976-1977
 27. Ρήνα Αικατερίνη 1973
 28. Στεργιοπούλου Καλλιόπη σχ. έτος 1988-1989
 29. Τάγαρης Αλέξανδρος σχ. έτος 1993-1994
 30. Τικταπανίδης Σάββας σχ. έτος 1995-1996 (αναπληρωτής)
 31. Τουλή Αικατερίνη σύζ. Ν. Καλαμάρη
 32. Τούσης Θωμάς
 33. Φανουράκη Καλλιόπη 1977-1978
 34. Χαζαρά Ευαγγελία 1974

Καθηγητές που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Απολλωνίας

 1. Παρασκευή Λουμίτη (Μουσικής) 1995-1996 (αναπληρώτρια)
 2. Χαρίκλεια Βούρδα (Αγγλικών) 15-1-1993 έως 21-6-1994
 3. Ιωάννα Μεταξοπούλου (Γαλλικών) 1991-1992 (αναπληρώτρια)
 4. Χρήστος Κουβέλης (Φυσικής αγωγής) 24-1-1991 έως 21-6-1991, 16-11-1992 έως 21-6-1993 και από 26-1-1994 έως 21-6-1994)
 5. Γεώργιος Βελέντζας (Γαλλικών) 1990-1991 (αναπληρωτής)

Οι παραπάνω καθηγητές δίδαξαν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Σίφνου, συμπληρώνοντας το υποχρεωτικό ωράριο τους.

Μαθητικό δυναμικό Δημοτικού Σχολείου Απολλωνίας

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΜΑΘΗΤΕΣ
1958-1959143
1959-1960122
1960-1961119
1961-1962108
1962-196395
1963-196489
1964-196599
1965-196692
1966-196790
1967-196892
1968-196987
1969-197084
1970-197183
1971-197285
1972-197389
1973-197485
1974-197590
1975-197690
1976-197794
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΜΑΘΗΤΕΣ
1977-197898
1978-197998
1979-198088
1980-198178
1981-198275
1982-198373
1983-198464
1984-198574
1985-198674
1986-198776
1987-198868
1988-198960
1989-199055
1990-199150
1991-199242
1992-199346
1993-199444
1994-199546
1995-199643
©2006-2017 - 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Κείμενα: Νίκος Προμπονάς - Βασίλης Σιμέλλης. Κατασκευή Ιστοσελίδας: Φραγκίσκος Λεμονής.