ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το Δημοτικό Σχολείο του Κάστρου

Το 1840 ιδρύθηκε το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Κάστρου και το 1858 με έξοδα των Σιφνίων της Κωνσταντινούπολης ολοκληρώθηκε η ανέγερση του διδακτηρίου του, που είχε αρχίσει επί δημαρχίας του Νικόλαου Χρυσογέλου. Το σχολείο, μέχρι τότε, εξαιτίας της άρνησης του τότε δημάρχου Ιωάννη Προβελεγγίου να παραχωρήσει το «επισκοπείον», την κατοικία του πρώην επισκόπου Σίφνου, στεγαζόταν στο εκκλησάκι της Παντάνασσας. Αργότερα, όμως, έκλεισε, αλλά ανασυγκροτήθηκε το 1895 με διδάσκαλο το Νικόλαο Βεντούρη. Τέλος, έκλεισε οριστικά το 1965, λόγω μικρού αριθμού μαθητών.

Δάσκαλοι που υπηρέτησαν
στο Δημοτικό Σχολείο Κάστρου

  1. 1958-1959 Αικατερίνη Τουλή-Καλαμάρη
  2. 1959-1960 Κατσούδης
  3. 1960-1962 Καράμπελα

Μαθητικό δυναμικό Δημοτικού Σχολείου Κάστρου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΜΑΘΗΤΕΣ
1958-195919
1959-196017
1960-196116
1961-196213
1962-196312
1963-19648
1964-19657

Από το σχολικό έτος 1965-1966 ανεστάλη η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κάστρου.

©2006-2017 - 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Κείμενα: Νίκος Προμπονάς - Βασίλης Σιμέλλης. Κατασκευή Ιστοσελίδας: Φραγκίσκος Λεμονής.