Φωτογραφιες Δημοτικου Σχολειου

Περίοδος 1999-2008
 • Έτος 1999-2000 - Α΄Τάξη
 • Έτος 1999-2000 - Β΄Τάξη
 • Έτος 1999-2000 - Γ΄Τάξη
 • Έτος 1999-2000 - Δ΄Τάξη
 • Έτος 1999-2000 - Ε΄Τάξη
 • Έτος 1999-2000 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - Α΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - Β΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - Γ΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - Δ΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - Ε΄Τάξη
 • Έτος 2000-2001 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Β΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Γ΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Δ΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - Ε΄Τάξη
 • Έτος 2001-2002 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Α΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Δ΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - Ε΄Τάξη
 • Έτος 2003-2004 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2004-2005 - Οι Δάσκαλοι
 • Έτος 2005-2006 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2005-2006 - Γερμανικών
 • Έτος 2005-2006 - Γαλλικών
 • Έτος 2005-2006 - Οι Δάσκαλοι
 • Έτος 2006-2007 - Α΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - B1΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - B2΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - E1΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - E2΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2006-2007 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Τμήμα Ένταξης Αρτεμώνα
 • Τμήμα Ένταξης Απολλωνίας
 • Δάσκαλοι και μαθητές
 • Δάσκαλοι και μαθητές
 • Επίσκεψη Μητροπολίτη Σύρου
 • Έτος 2007-2008 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - B΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2007-2008 - ΣΤ2΄Τάξη
©2006-2017 - 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Κείμενα: Νίκος Προμπονάς - Βασίλης Σιμέλλης. Κατασκευή Ιστοσελίδας: Φραγκίσκος Λεμονής.