Φωτογραφιες Δημοτικου Σχολειου

Περίοδος 2009-2016
 • Έτος 2008-2009 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Γ΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2008-2009 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Δ΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2009-2010 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - Ε΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2010-2011 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Β1΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Β2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2011-2012 - ΣΤ΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - B1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - B2΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2012-2013 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Α1΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Α2΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Β΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Γ1΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Γ2΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Δ1΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Δ2΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Ε1΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - Ε2΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - ΣΤ1΄Τάξη
 • Έτος 2014-2015 - ΣΤ2΄Τάξη
 • Έτος 2015-2016 - ΣΤ2΄Τάξη
©2006-2017 - 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Κείμενα: Νίκος Προμπονάς - Βασίλης Σιμέλλης. Κατασκευή Ιστοσελίδας: Φραγκίσκος Λεμονής.