αρχείο λήψης

Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού

Οι εγγραφές για τα παιδιά που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα γίνονται από την 1-3-2024 έως και τις 20-3-2024. Οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 22840 31297, ώστε να κλείσουν ραντεβού.

Σημείωση: Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.