Διδακτικό Προσωπικό

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Γαβαθοπούλου Αικατερίνη
Τάξεις
Τάξη Ονοματεπώνυμο
Α1΄τμήμα Καρποδίνη Στυλιανή
Α2΄τμήμα Λάγκα Ελένη
Β1΄τμήμα Χατζοπούλου Σοφία
Β2΄τμήμα Ρακιτζή Θεοδώρα
Γ1΄τμήμα Αγγέλη Θεοδώρα
Γ2΄τμήμα Παρίση Αγλαϊα
Δ1΄τμήμα Ταμπούρη Αγγελική
Δ2΄τμήμα Λάγρα Βασιλική
Ε1΄τμήμα Σπύρου Σοφία
Ε2΄τμήμα Γιακουμής Εμμανουήλ
Στ1΄τμήμα Μητσιάκος Σωτήρης
Στ2΄τμήμα Σκυλίτση Σοφία
Ειδικότητες
Δασκάλα Παράλληλης Ασβεστοπούλου Ιωάννα
Δασκάλα Παράλληλης Κόλλια Χρυσούλα
Δασκάλα Παράλληλης Κυριαζίδου Ελένη
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Παντσίδου Χριστίνα
Πληροφορικής Δημητρίου Ευγενία
Γυμναστικής Βεντούρης Εμμανουήλ
Μουσικής Ψαρρού Δήμητρα
Εικαστικών Τζιροζίδου Μαρία
Αγγλικών Τσιτούρη Μαρία
Γαλλικών Φασόλη Ελευθερία
Γερμανικών Παλιαλέξη Μαριλένα