Προσβασιμότητα σχολείου

Η πρόσβαση στο σχολείο για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς με αναπηρία ή κινητικό πρόβλημα είναι εύκολη. Έχουν κατασκευαστεί ράμπες, χώροι WC ειδικά σχεδιασμένοι για Άτομα με Αναπηρία, φαρδιές πόρτες και ανελκυστήρας.