Δημοτικο Σχολειο Σιφνου

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους:

Τον φιλόλογο καθηγητή και τέως Διευθυντή του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου Σίφνου κ. Νικόλαο Προμπονά που μας παρεχώρησε πολύτιμο υλικό.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ιδιαίτερα τον καθηγητή κ.Τσολακίδη και τους συνεργάτες του που έφτιαξαν την πρώτη ιστοσελίδα του Σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΧΕΔΙΑ". (1999)

Τον κ.Δημήτριο Τσιούντα που εργάστηκε πάρα πολύ για την ανανέωση της σελίδας. (2006)

Τον κ.Φραγκίσκο Λεμονή που εργάστηκε πάρα πολύ για την τωρινή εικόνα της ιστοσελίδας. (2013)

©2006-2017 - 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου. Κείμενα: Νίκος Προμπονάς - Βασίλης Σιμέλλης. Κατασκευή Ιστοσελίδας: Φραγκίσκος Λεμονής.